"Din El, prin El și pentru El sunt toate lucrurile. A Lui să fie slava în veci! Amin." (Romani 11:36)

Home