Scop și misiune

Scopul:

Glorificarea lui Dumnezeu, prin întruparea şi proclamarea adevărului Evangheliei. (Efes. 1:4-14, Mat. 28:18-20, 1 Cor. 15:1-4)

Misiunea:

Dezvoltarea unei comunităţi de credincioşi maturi în Hristos, cu o mărturie vie în localitatea Floreşti şi până la marginile pământului. (Colos. 1:28-29, Mat. 28:18-20)