Valori

01Fidelitate faţă de învăţăturile Scripturii

(2 Tim. 3:16-17) – considerăm că Sfânta Scriptură conţine adevărul divin normativ pentru credinţa şi conduita creştină.

02Dependenţa continuă de Duhul Sfânt

(Fapte 1:8) – considerăm că viaţa spirituală poate fi trăită numai prin puterea Duhului Sfânt, a cãrui roadă şi daruri trebuie cultivate.

03Închinarea ca mod de viaţă

(Rom. 12:1-2) – considerăm că închinarea este un mod de viaţă, astfel că tot ceea ce facem ar trebui raportat la voia lui Dumnezeu.

04Importanţa familiei

(Gen. 1:26-28, 1 Tim. 5:8) – considerăm cã familia este opera lui Dumnezeu şi integritatea ei trebuie apărată şi promovată. Considerăm că familia are prioritate înaintea slujirii în cadrul Bisericii şi înaintea profesiei, dar nu înaintea lui Dumnezeu.

05Conducerea şi lucrarea în echipă

(1 Cor. 3:5-9) – considerăm că o conlucrare între mai mulţi slujitori, la nivelul conducerii şi al lucrării în general, asigură un grad de eficienţă şi protecţie superior unui sistem de conducere bazat pe proeminenţa unei persoane.

06Unitatea în diversitate

(1 Cor. 12:12-31) – considerãm cã biserica trebuie şi poate să fie unitã, chiar dacã este caracterizată de diversitate etnicã, culturalã, socialã, intelectuală şi spirituală (daruri diferite).

07Iubirea de Dumnezeu şi de semeni

(Mat. 22:37-40) – considerăm că fiecare membru al comunităţii trebuie să cultive o dragoste autentică faţă de Dumnezeu, care să se manifeste într-o relaţie de iubire şi slujire a semenilor.

08Disciplinarea în iubire

(Galat. 6:1) – considerăm că disciplinarea credincioşilor trebuie făcută în contextul iubirii lui Hristos, cu scopul recuperării celui căzut în păcat şi al protejării comunităţii.

09Cumpătare în toate aspectele vieţii

(1 Cor. 10:23-24) – considerăm că smerenia şi simplitatea trebuie urmărite în toate aspectele vieţii. De aceea, încurajăm cultivarea frumuseţii interioare şi evitarea exceselor/extravaganţei, atât în ţinuta vestimentară, cât şi în stilul de viaţă.

10Importanţa dărniciei

(2 Cor. 9:6) – considerăm că dărnicia este atât parte din recunoştinţa noastră faţă de purtarea de grijă a lui Dumnezeu, cât şi o dovadă de iubire faţă de cei din jur, astfel că încurajăm practicarea ei, spontan sau planificat, în diferite modalităţi, precum: colecte, zeciuieli, diferite angajamente periodice prin credinţă etc.